منتظر حضور ارزشمند صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و تجار محترم و همچنین شرکت های دانش بنیان از اقصی نقاط کشورمان در این نمایشگاه هستیم .

لبنان - بیروت - 24 لغایت 27 آبان ماه

Last News

Related News