استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم

وزارت اقتصاد: استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم

​📌وزارت اقتصاد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود./ایلنا

آخرین اخبار

اخبار مرتبط