تحلیل بازارهای بین الملل با ابزارهای مرکز تجارت جهانی


ITC International Trade Centre


مدرس: آقای محسن میرزرگر

تاریخ و ساعت برگزاری:

 یکشنبه ها و سه شنبه ها

از 19 شهریور ماه 1402

ساعت 17 تا 20

به مدت 21 ساعت

آخرین اخبار

اخبار مرتبط