صادرات بخش خصوصی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کنید

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، خواستار معافیت صادرات بخش خصوصی از پیمان‌سپاری و الزام رفع تعهد ارزی است و پیشنهاد می‌کند: تخصیص ارز برای واردات از محل تهاتر ارز حاصل از صادرات، حذف شود.

آخرین اخبار

اخبار مرتبط