نشست هم اندیشی و توجیهی

جهت حضور در نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی سوریه و صنایع وابسته


تاریخ برگزاری نمایشگاه 6تا 9مهرماه 1402
نمایشگاه-بین المللی-سوریه.

مکان: خیابان طالقانی خیابان موسوی اتاق بازرگانی ایران طبقه نهم

زمان 1402/06/09

ساعت برگزاری 10 الی 12 صبح

سخنرانان: آقای شمشادی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانان ایران و سوریه آقای سجاد نژاد مسئول میز سوریه در سازمان توسعه تجارت


آخرین اخبار

اخبار مرتبط