اتاق بازرگانی گیلان برگزار می نماید

واحد آموزش اتاق بازرگانی گیلان با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران برگزار می نماید

آشنایی با قوانین مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی در رویه صادرات و واردات

شهریور ماه 1402

 مجازی

مدرس: 

دکتر کریم رسولی

  • دکترای علوم اقتصادی
  • عضو کمیسیون حل اختلاف گمرکی، گمرک ایران
  • مدرس دانشگاه و موسسات عالی کشور و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران


آخرین اخبار