چهل و نهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ژاپن

FOODEX JAPAN 2024

15-18 اسفند ماه 1402

مرکز نمایشگاهی توکیو

مایشگاه-موادغذایی-توکیو

آخرین اخبار

اخبار مرتبط