کارت تعداد زیادی از صادرکنندگان نمونه به دلیل مشکل رفع تعهد ارزی تعلیق شد

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز با اشاره به رشد قاچاق و تکرار پدیده «کارت اجاره‌ای» ناشی از فشار تعهد ارزی، گفت: کارت بازرگانی تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان نمونه استان شیراز که حتی در لیست تحریم هم هستند، تعلیق شد.

آخرین اخبار

اخبار مرتبط