صادرات غیرنفتی تا ۷۰ میلیارد دلار قابل افزایش است

وزیر کشور میزان صادرات غیرنفتی را حدود ۵۰ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: به اذعان متخصصان و کارشناسان ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات را داریم که در گام اول این میزان قابلیت افزایش تا ۷۰ میلیارد دلار را دارد.

آخرین اخبار

اخبار مرتبط